Mikä on perunkirjoitus?

By asianajotoimisto@teraskulma.com 20.9.2022

Jokaisen Suomessa vakituisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen on määräajassa toimitettava perunkirjoitus, jossa selvitetään vainajan varat ja velat. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, josta ilmenee pesän tila ja joka toimii mm. omaisuusluettelona, veroilmoituksena ja osakasluettelona. Perukirja muodostaa pohjan tulevalle perinnönjaolle.