Mitä voi tehdä, jos perinnön jakamisesta ei päästä sopimukseen? Ns. pattitilanne.

By asianajotoimisto@teraskulma.com 20.9.2022

Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, miten perintö tulee jakaa, voi yksikin pesän osakas hakea pesänselvittäjän- ja jakajan määräämistä. Määrätty pesänselvittäjä ja -jakaja pyrkii saamaan osapuolten välillä perinnönjakosopimuksen ja vahvistaa sen. Mikäli asiassa ei päästä senkään jälkeen sopimukseen, pesänjakaja ratkaisee asian tuomarin tavoin.

Asianajotoimisto Teräskulman lakimiehet ovat toimineet lukuisissa kuolinpesissä pesänselvittäjinä ja -jakajina.